עיצוב לדפוס
ומיתוג

חוברות קולקציה

פליירים

פרוספקט

עיצוב מיתוגי

  • איקונים 
  • גלויות  
  • כרטיסי ביקור
  • אריזה

* איקונים לארבעת מרכזי המכון
* כרטיסי ביקור

* גלויות
* כרטיסי ביקור

עיצוב פוסטרי מדיה